Zafiyet analizi çalışması bir sistemin bütününde bulunan tüm altyapıların analiz edilmesiyle herhangi bir güvenlik açığının olup olmadığının tespit edilmesidir. Tespit edilen zafiyetler güncel, geçerli ve tüm dünya tarafından kabul edilen standartlar ile sınıflandırılmakta ve derecelendirilmektedir.

Tehdit seviyelerinin, kurum altyapısı açısından önem sırasında göre raporlanması, zafiyet analizi çalışmasının en önemli alanını oluşturmaktadır. Zafiyetin etki ve olasılığının siber güvenlik uzmanları tarafından oluşturulması, kurumun siber güvenlik yol haritasını oluşturması açısından en önemli adımdır. Bu önemli adım ile kurum zafiyet yönetimini daha kolay ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Zafiyet analizleri ile başta bilinen ve dünya genelindeki uzmanlar tarafından bildirilen zafiyetler olmak üzere, yapılandırılma hataları sonucu oluşabilecek zafiyetler ve ağ mimarisi kaynaklı zafiyetler tespit edilmektedir.

Otomatik olarak gerçekleştirilen zafiyetlerin yanı sıra, uzmanlar tarafından tespit edilen zafiyetler uygulanabilirliği de test edilerek, doğru bilinen yanlışlardan ayıklanarak gerçek sonuçlar üzerinden bir sonuç elde edilmektedir. Tespit edilen her zafiyet; güvenli, güncel ve uygulanabilir en iyi pratik çözüm ve öneri (Best Practice) ile sunulmaktadır.

Cyberforce’in gelişmiş istihbarat ve araştırma ağı ile dünya standartlarında siber güvenlik uzmanlığı sayesinde en güncel zafiyetleri tehdit aktörleri tespit etmeden önce görme fırsatı bulabilirsiniz.