Denetim mesleği ve denetim uygulamaları, teknolojik gelişmelere paralel olarak birçok değişikliğe uğramış ve günümüzde geldiği noktaya kadar da evreler geçirmiştir. Özellikle, 20. yüzyıldan itibaren yatırımcıların bilgilendirilmesi ve toplum-kamu çıkarlarının korunması açısından denetim ve uygulamaları ile ilgili olarak standartların oluşturulması ve yasal düzenlemelere gidilmesi söz konusu olmuştur. Bu noktada, oluşturulacak standartlarda ve yapılacak yasal düzenlemelerde bilgi teknolojilerindeki yeniliklere yer verilmesi ve kuruluşların denetimleri sırasında bilgi teknolojileri ortamlarının dikkate alınması da zorunluluk haline gelmiştir.

BT Denetimi, kurum ve kuruluşların BT sistemleri ve bu sistemlerin sunduğu hizmetlerde oluşabilecek risklerin önceden belirlenmesi, alınacak risk aksiyonlarının belirlenmesi ve tekrar etmemesi için gereken kontrollerin implemente edilmesine olanak sağlayan proaktif bir önlemdir.

Denetim sırasında dikkat edilen önemli başlıklardan bazıları şunlardır;
- Kullanıcı erişimleri ve yetkileri kontrol ediliyor mu?
- Bilgiler tutarlı, erişilebilir ve gizli tutulabiliyor mu?
- Prosedür ve yönergeler işlerin nasıl yapılması gerektiğine dair yeterli mi ve kurum genelinde kullanılıyor mu?
- Saldırı ve tehditlere karşı ne tür önlemler alınmaktadır?
- Kullanıcı farkındalık seviyesi yeterli midir?

Cyberforce danışmanları süreçler üzerinde gerekli kontrolleri sağlarken kurum ve kuruluşların kurguladıkları yapılardaki eksiklikler hızlıca ve doğru bir şekilde tespit edildikten sonra raporlanmaktadır.