İşletmelerin bilgi sistemlerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğine etki edebilecek risklerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve uygun aksiyonların alınması çok önemlidir. Oluşabilecek risklerin ortadan kaldırılabilmesinin etkin olabilmesi için BT Risk Yönetimi süreçlerinin detaylı bir şekilde planlanıp hayata geçirilmesi ile olur. BT Riskleri doğru bir şekilde analiz edilip belirlenmeli ve etkili biçimde yönetilmelidir. Yapılan çalışmalarda risk metodolojisi uygun şekilde hazırlanmalıdır. Hazırlanan metodolojilerde sapma olmaması önem arz etmektedir.

İşletmeler, mevcut yapıları içerisinde kendi risklerini analiz etmekte ve değerlendirmekte çok zorlanırlar. İşletmelerde risklerini yönetmeye çalışan personeller, teknolojik gelişmeler, zafiyet ve tehditler sürekli değiştiği için bilgilerini güncel tutamamakta ve farklı zafiyetler oluşmaktadır. Bu konuda objektif bir bakış açısı ile üçüncü bir göz olarak dış kurumlardan destek alınması en doğru yöntemdir.

BT Risklerinin analizi yapılırken sadece bilişimle ilgili birimin ve departmanların yanında tüm kurumsal sistem ve işleyişin analiz edilmesi önemlidir. Başka birimlerde oluşabilecek bir zafiyetin BT açısından risk doğurabilme ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bilgi Teknolojileri Birimleri güvenlik stratejisinin belirlenip uygulanmasında etkin rol almalıdır.

Cyberforce, BT Risk Yönetimi kapsamında uzman kadrosu ile işletmelerin risklerinin doğru bir şekilde analiz edilmesinde ve etkin çözüm üretilmesini sağlar. Cyberforce, yaptığı bütün çalışmalarda tarafsız ve objektiflik ilkelerine uygun olarak analizlerini gerçekleştirmektedir. İşletmenin sektörünün bağlı olduğu mevzuat, standart, çalışma ve risklere karşı kesinti sürelerini dikkate alır. Bu kapsamda derinlemesine bir analiz gerçekleştirir. Bu sayede BT Riskleri etkin bir şekilde yönetildiği için işletmeye ait hassas veriler korunmuş olur, rekabet ortamında avantaj elde edilir, yasal süreçlere bağlılık artar, iş sürekliliği kayıpları engellenmiş olur. Cyberforce’in BT Risk Yönetimi çalışmaları sayesinde rakiplerinize karşı her zaman bir adım önde olursunuz.