Kurumların ticari ve kritik bilgileri başta olmak üzere Bilgi Sistemlerine bilinçli saldırılar gerçekleştirilmektedir. Bu saldırılardan bazıları hedef gözetmeksizin anonim bir şekilde gerçekleşirken bazı saldırılar ise hedef odaklı gerçekleştirilmektedir. Siber güvenlik yönetim stratejisine sahip olmanız ve kurumunuzda meydana gelebilecek zafiyetleri en aza indirebilmeniz için uygun bir stratejik planlama ve süreç yönetimi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Şirketiniz siber güvenlik konusunda gereken herhangi bir stratejik plana sahip değilse kurumunuzun açık bir hedef haline gelmesi durumunda hızlı aksiyon alamayabilirsiniz ya da saldırıları engelleyemeyebilirsiniz. Herhangi bir saldırının başarılı olması durumunda işletmenize ait ticari, kritik ve kişisel veriler üçüncü taraf yetkisiz kişilerin eline geçebilir. Bu yüzden işletmeniz finansal, prestij, yasal ve iş sürekliliği kayıplarına maruz kalabilir.

Olası saldırılara karşı aldığımız önlemleri çözümleyebilmeniz için analizler yapılmalıdır. Stratejik Planlamanın en temel unsurlarından biri doğru bir analiz yapılması ve çıkan bulgulara göre kaynakların doğru kullanımının sağlanmasıdır. Analizler yapılırken sadece dijital dünyayı düşünmeden fiziksel güvenlik ortamlarını da düşünmeniz önem arz etmektedir. İnternet kullanımının artmasıyla birlikte siber güvenlik alanında tehditler de artmaktadır.

Stratejik planlama ve süreç yönetimi açısından en önemli unsur olası risklerin farkında olmak ve buna göre hareket etmektir. Farkındalığın düşük olduğu bir ortamda kuruma ait verilerin çalınması ya da zarar görmesi ile işletmeler finansal kayıplara uğrayabilir.

Cyberforce, uzman kadrosu sayesinde stratejik planlama ve süreç yönetimi aşamalarını bilimsel siber güvenlik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirir. Yapılacak aksiyonların önceden belirlenmesi ve kararlaştırılan stratejik planlamalara uygun olarak hareket edilmesi konusunda Cyberforce projelerinde maksimum katkı sağlamaktadır.