Kaynak kod analizleri, profesyoneller tarafından gerçekleştirilen, yazılımların S-SDLC (Secure Software Development Life-Cycle) ekosistemine uygun olup olmadığını tespit etmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür. Bu yöntemler, kaynak kodun siber güvenlik bakış açısı ile statik ve dinamik olarak incelenmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Statik kaynak kod analizleri ile kaynak kod üzerinde bulunan mantıksal hatalar ve güvenlik problemleri tespit edilmektedir. Yazılımın oluşturulma evresinde yapılan güvenlik hataları ve eksiklikler, güvenlik zafiyetleri konusunda tecrübesi bulunan uzmanlar tarafından incelenmektedir. Statik kaynak kod analizi ile aşağıdaki kavramların üzerine eğilmesi hedeflenmektedir.

Statik kaynak kod analizi ile her ne kadar kapsayıcı bir çalışma gerçekleştirilse de kaynak kodunuzun güvenliğini dinamik bir şekilde de test edilmesi gerekmektedir. Kaynak kodunun derlenerek yapılan testler ile teknik açıdan programın ve iş parçacıkların çalışırken de güvenlik açısından bir problem yaratmadığından emin olunmalıdır. Veri akış süreçlerinin izlenmesi ve bellek üzerinde oluşabilecek zafiyetlerin tespit edilmesi bu sürecin en önemli parçası olmaktadır.

0-day (Sıfırıncı gün) güvenlik açıklarının tespit edilmesi konusunda önemli bir katkı sağlayan bu güvenlik testi ile başta OWASP-TOP10 olmak üzere aşağıda bulunan alanlar test edilir.

• Data Validation
• Authentication
• Session Management
• Authorization
• Cryptography
• Error Handling
• Logging
• Security Configuration
• Network Architecture

Kaynak kod üzerinde tespit edilen her güvenlik problemi, güvenli, güncel ve uygulanabilir en iyi pratik yöntem (Best Practice) ile, çözüm ve öneri olarak sunulmaktadır.

Cyberforce’in dünya standartlarında siber güvenlik uzmanlığı, deneyimi ve teknik altyapısı ile kaynak kodlarınız üzerinde güvenli kaynak kodu analizi gerçekleştirebilir, yazılımlarınızı tüm dünyaya güvenle yayınlayabilirsiniz.