Kurum ve kuruluşlarda yaşanan ve finansal kayıp ile sonuçlanan dolandırıcılık olaylarının yakın geçmişimizde dijital dünyanın da gelişmesi ile genel bir tanıma sahip olduğu “Fraud” eylemleri herkes için son derece önemli bir tehdit haline gelmiştir.

Kurum, kuruluşlar ve bireyler için finansal kaybın yanı sıra itibar kaybına da yol açabilen ve adli süreçlerin devreye girmesi ile hemen her gün karşımıza çıkabilen önemli bir saldırı türüdür.

Siber saldırganlar tarafından hemen her gün farklı bir yöntem ile sistemlerin atlatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Dış tehditlerin yanı sıra iç tehditlerin de sürekli takip edilmesini zorunlu kılan mekanizmalar birçok kurum tarafından satın alınmakta ve uygulamaya konulmaktadır.

Fraud eylemlerini tespit etmek için geçmişte kullanılan analiz yöntemlerinin yetersiz kaldığı ve olaylar arasında kurulması gereken korelasyonların daha gelişmiş sistemler ve büyük veri analitiği uygulamaları ile yapılması günümüzün ve geleceğin tartışmasız ihtiyacı olarak kabul edilmektedir.

Analiz gerçekleştirecek ekiplerin hem Fraud yöntemleri hakkında bilgi sahibi olması hem de analitik konularında yetkinliğe sahip olması gerekmektedir. Karmaşık ve detaylı analizlerin yürütülerek olası Fraud tespitlerinin doğru ve eksiksiz şekilde yapılması kurumların yaptıkları yatırımın karşılığını alması açısından öneme sahiptir.

Risklerin tespit edilmesi, anomalilerin anlaşılması ve uyarı mekanizmalarının oluşturulması, veriler arasındaki ilişkilerin tespiti ve sınıflandırılması, modellemeler ve olasılıkların hesaplanması kullanılan yöntemlerden sadece bir kaçıdır.

Cyberforce uzman ekipleri ve analitik araçları sayesinde veriniz ve kurumunuz ne kadar büyük olursa olsun iç ve dış tehditlere karşı Fraud tespiti ve önleme çalışmalarında sizlere destek verirken risklerin minimize edilmesi için ofansif ve defansif çözüm önerilerini de sunacaktır.