Siber istihbarat, BT ve güvenlik departmanlarının mevcut ve olası tehditleri tespit etmek ve olaya etkili biçimde müdahale etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi olarak tanımlanabilir.

Tehdit tespiti, itibar koruma, önceliklendirme veya acil durum müdahalesi gibi belirli konulardaki kabiliyetlerini iyileştirme ve geliştirme açısından organizasyonlar için kritik öneme sahiptir. Siber istihbarat, organizasyonların tehdit araştırmaları ve analiz süreçlerinin bir çıktısıdır. Siber istihbarat söz konusu olduğunda, organizasyonlar ağlarındaki en güncel tehditlere odaklanırlar.

Önleme faaliyetlerinin veri ihlalleri söz konusu olduğunda her zaman işe yaramadığı görülmektedir. Bu durum siber olayların önlenmesi için sınırsız bütçeye sahip organizasyonlar için bile aynıdır. Bunun nedeni, her gün yeni tehditlere tanık olmamızdır. Bu nedenle, siber suçluları ve organizasyonların kritik sistemlerini hedef alan tekniklerini takip etmek kolay değildir. İşte bu noktada siber istihbarat çok önemli bir rol oynar.

Tehdit analizi sayesinde elde edilen veriler, saldırganlar tarafından kullanılan araçlar, yöntemler ve tekniklerle ilgili bilgiler ile birleştirilebilir. Bu şekilde tehditler etkili biçimde tespit edilir ve müdahale edilir.

Cyberforce, mevcut ve potansiyel tehditler hakkında organize ve analiz edilmiş veriler toplamak için siber istihbarat hizmetine büyük önem verir. Siber istihbarat danışmanlığının temel amacı, organizasyonların potansiyel siber güvenlik risklerini anlamalarına yardımcı olmaktır. Siber istihbarat çalışmalarıyla, organizasyonunuza en fazla zarar verebilecek saldırı türleri hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Cyberforce’in gelişmiş ve etkili siber istihbarat hizmetiyle organizasyonunuz güvenliğine yönelik daha proaktif ve kapsamlı bir yaklaşım benimseyecektir. Uzman ekibimiz sayesinde, siber saldırganlar sistemlerinize ve verilerinize telafisi zor zararlar vermeden önce tehditlerden haberdar olursunuz.

Cyberforce, riskleri azaltmak, olaya müdahale yeteneğini geliştirmek ve organizasyonunuzun genel güvenliğini sağlamak amacıyla siber istihbarat araştırmalarından yararlanarak etkili adımlar hayata geçirir.

Cyberforce Siber istihbarat danışmanlığı sizi şu şekilde destekler:

  • Organizasyonunuza yönelik riskleri değerlendirme, gelen uyarıları analiz etme ve genel güvenliğinizi artırma,
  • Güvenlik operasyonlarınızın etkinliğini arttırma,
  • En güncel tehditleri izleyebilmek için strateji oluşturma,
  • Siber suçluların kullandığı yöntem ve teknikleri anlama,
  • Siber istihbaratı mevcut güvenlik prosedürlerine entegre etme.

Cyberforce benzersiz bir siber istihbarat danışmanlığı ve güvenlik farkındalığı sunarken güvenlik ekipleriniz ile koordineli çalışmalar yürütür ve organizasyonunuzun siber tehditlerden korunması için ön hazırlık yapılmasına ve önlemler alınmasına destek olur.