Teknolojinin gelişmesi rekabet ortamı içerisinde kurumları istihbarat toplama yarışına girmesine neden olmuştur. Günümüz bilişim altyapısı ve süreçler istihbarat toplamak ve bu istihbaratı değerlendirerek kazanım sağlamak için oldukça elverişlidir.

Gerçek bir casusun kurumsal işleyişi bozmadan ve kendini belli etmeden kurum içerisinden oldukça hassas ve kritik bilgileri dışarıya çıkartabildiği bilinmektedir. Bu casusluk çalışmaları sonucu;

• Ticari sırlar ifşa olabilmektedir,
• Operasyonlar ile ilgili bilgiler açığa çıkabilmektedir,
• Kurumsal yazışmalar ele geçirilebilmektedir,
• Kurum çalışanlarına ait kişisel bilgilere ulaşılabilmektedir,
• Müşteri bilgileri ve özlük bilgilerin kaybı,
• İtibarının zedelenmesi ve iş fırsatlarının kaçırılması sonucu yaşanan prestij kayıpları,
• Organizasyona olan güvenin azalması ve müşteri kaybı olabilmektedir.

Cyberforce’in uzman espiyonaj ekibi tarafından gerçekleştirilecek testler sonucu, olası bir siber casusluk karşısında kurumunuzun nasıl hareket edeceği tespit edilir ve sonuçları raporlanır.