ISO/IEC 27001 standardının gerekliliklerinin karşılanabilmesi için katılımlara standart maddeleri üzerinden çözüm önerilerini paylaşmaktır. Standardın ilgili maddeleri üzerinden uygulama örnekleri ve tavsiyeler ile katılımcıların ISO/IEC 27001 maddeleri üzerindeki farkındalığın üst seviyede tutması hedeflenmektedir. ISO/IEC 27001 standart maddeleri ve EK-A maddeleri üzerinden uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Eğitimler, ISO/IEC 27001 Baş Denetçi Sertifikasına sahip ve aktif danışmanlık desteği veren personellerimiz tarafından verilmektedir.

EK-A maddeleri;

 • A.5 Bilgi güvenliği politikaları
 • A.6 Bilgi güvenliği organizasyonu
 • A.7 İnsan kaynakları güvenliği
 • A.8 Varlık yönetimi
 • A.9 Erişim kontrolü
 • A.10 Kriptografi
 • A.11 Fiziksel ve çevresel güvenlik
 • A.12 İşletim güvenliği
 • A.13 Haberleşme güvenliği
 • A.14 Sistem temini, geliştirme ve bakımı
 • A.15 Tedarikçi ilişkileri
 • A.16 Bilgi güvenliği ihlal olayı yönetimi
 • A.17 İş sürekliliği yönetiminin bilgi güvenliği hususları
 • A.18 Uyum

Tüm maddeler üzerinden uygulama pratikleri ve örnekleri verilmektedir. Eğitim süreci ortalama bir gün olarak değerlendirilmektedir.